2 Korinthe 6:12

NBV

12Niet wij schieten in onze genegenheid voor u tekort, maar u in uw genegenheid voor ons.

SV

12Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden.

KJV

12Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own bowels.