Open de Bijbel

2 Corinthiërs 5:9
NBV 9 Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version