Open de Bijbel

2 Corinthiërs 5:8
NBV 8 We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version