Open de Bijbel

2 Corinthiërs 5:6
NBV 6 Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version