Open de Bijbel

2 Corinthiërs 5:21
NBV 21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version