2 Korinthe 5:21

NBV

21God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

SV

21Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

KJV

21For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.