2 Korinthe 5:2

NBV

2Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken.

SV

2Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.

KJV

2For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven: