Open de Bijbel

2 Corinthiërs 4:8
NBV 8 We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet mismoedig;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version