Open de Bijbel

2 Corinthiërs 4:7
NBV 7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of us.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version