Open de Bijbel

2 Corinthiërs 4:5
NBV 5 Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uw dienaars zijn om Jezus' wil.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves your servants for Jesus' sake.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version