Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Johannes 12:40

‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Jesaja 6:10

Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

2 Korinthe 3:14

Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Handelingen 26:18

om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.”
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

2 Korinthe 4:6

De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen, 'heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Efeze 2:2

waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Efeze 6:12

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

1 Johannes 5:19

We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Johannes 12:31

Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Kolossensen 1:27

Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Filippensen 2:6

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Johannes 12:35

‘Nog een korte tijd is het licht bij u, ‘antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

2 Korinthe 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Johannes 14:30

Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Kolossensen 1:15

Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping:
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Jesaja 60:1

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Mattheüs 4:8

De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

Openbaring 20:2

Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:4

1 Johannes 2:8

Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven.
1
2
Volgende