Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16-18

Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Kolossensen 3:10

en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Jesaja 40:31

maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Jesaja 40:29

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Romeinen 7:22

Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

2 Korinthe 4:1

Omdat God ons in zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken wij onze plicht niet.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Efeze 3:16

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Titus 3:5

en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Efeze 4:23

dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

1 Petrus 3:4

maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Psalmen 27:13

Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Psalmen 73:26

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

1 Korinthe 15:58

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

2 Korinthe 12:15

Ik wil graag alles wat ik bezit aan u geven, tot mezelf toe. Maar neemt uw liefde voor mij soms af naarmate mijn liefde voor u toeneemt?
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Jesaja 57:1

De rechtvaardige gaat te gronde en niemand bekommert zich erom; ook trouwe mensen sterven, maar niemand ziet in dat de rechtvaardige sterft doordat er onrecht heerst.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Psalmen 51:10

(51:12) Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Job 19:26

Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Mattheüs 5:29

Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Lukas 11:3

Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:16

Psalmen 119:81

Mijn ziel smacht naar de redding die u brengt, in uw woord heb ik mijn hoop gesteld.
1
2
3
Volgende