Open de Bijbel

2 Corinthiërs 4:10
NBV 10 We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version