2 Korinthe 4:10

NBV

10We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.

SV

10Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.

KJV

10Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body.