Open de Bijbel

2 Corinthiërs 3:7
NBV 7 Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van IsraĆ«l niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht-een glans die verdween-, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israels het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which glory was to be done away:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version