Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:2

Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:2

1 Korinthe 9:1

Ik zou zelf niet vrij zijn? Ik zou geen apostel zijn? Maar heb ik dan niet Jezus, onze Heer, gezien? Bent u niet het werk dat ik dankzij de Heer tot stand heb gebracht?
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:2

Romeinen 1:8

Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:2

1 Thessalonicensen 1:8

Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen;
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:2

Filippensen 1:7

Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:2

1 Korinthe 3:10

Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:2

2 Korinthe 7:3

Ik zeg dit niet om u te beschuldigen, want ik heb u al eerder gezegd dat u ons zo na aan het hart ligt dat we met u in leven en sterven verbonden zijn.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:2

2 Korinthe 12:15

Ik wil graag alles wat ik bezit aan u geven, tot mezelf toe. Maar neemt uw liefde voor mij soms af naarmate mijn liefde voor u toeneemt?
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:2

2 Korinthe 11:11

En waarom niet? Omdat ik u niet lief zou hebben? God weet dat ik dat wel doe.