Open de Bijbel

2 Corinthiërs 3:2
NBV 2 U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version