Open de Bijbel

2 Corinthiërs 3:17
NBV 17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version