Open de Bijbel

2 Corinthiërs 3:1
NBV1 Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Beginnen wij onszelven wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Do we begin again to commend ourselves? or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version