Open de Bijbel

2 Corinthiërs 2:9
NBV 9 Ik heb u ook geschreven omdat ik te weten wilde komen of u mij werkelijk in alles gehoorzaamt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version