2 Korinthe 2:6

NBV

6De straf die hem door de meerderheid van u is opgelegd, is zwaar genoeg geweest;

SV

6Den zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is.

KJV

6Sufficient to such a man is this punishment, which was inflicted of many.