2 Korinthe 13:13

NBV

13De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

SV

13De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.

KJV

13All the saints salute you.