Open de Bijbel

2 Corinthiërs 12:4
NBV 4 werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version