Open de Bijbel

2 Corinthiërs 11:27
NBV 27 Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 27 In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 27 In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version