2 Korinthe 11:14

SV

14En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.

KJV

14And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.