Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13-15

Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Openbaring 2:2

Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Filippensen 3:2

Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze!
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Galaten 2:4

Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Galaten 1:7

Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

1 Johannes 4:1

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

2 Korinthe 11:15

Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Handelingen 20:30

Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Efeze 4:14

Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Kolossensen 2:8

Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Kolossensen 2:4

Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Openbaring 19:20

Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

2 Johannes 1:7

Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Openbaring 2:20

Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

1 Johannes 2:18

Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Handelingen 15:24

Wij hebben vernomen dat enkelen van ons u een bezoek hebben gebracht-zonder dat wij hun dat hadden opgedragen-en dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Titus 1:10

Want er zijn veel ongehoorzame mensen, praatjesmakers en bedriegers, vooral onder Joodse gelovigen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Openbaring 2:9

Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Filippensen 1:15

Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

Judas 1:4

Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is vastgelegd: goddelozen, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:13

2 Petrus 2:1

Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang.
1
2
3
4
Volgende