Open de Bijbel

2 Corinthiërs 10:4
NBV 4 De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;)Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version