2 Korinthe 10:18

NBV

18want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.

SV

18Want niet die zichzelven prijst, maar dien de Heere prijst, die is beproefd.

KJV

18For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth.