Open de Bijbel

2 Corinthiërs 10:18
NBV 18 want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Want niet die zichzelven prijst, maar dien de Heere prijst, die is beproefd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version