2 Korinthe 10:17

NBV

17'Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen,'

SV

17Doch wie roemt, die roeme in den Heere.

KJV

17But he that glorieth, let him glory in the Lord.