Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:8

Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:8

2 Korinthe 4:7

Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:8

1 Korinthe 15:32

In Efeze heb ik op leven en dood gevochten; wat zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen: 'Laten we eten en drinken, want morgen sterven we.'
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:8

1 Korinthe 16:9

want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:8

1 Korinthe 4:8

Maar natuurlijk-u bent al helemaal verzadigd, u bent al rijk, u bent al koningen geworden zonder ons. Was u maar koningen geworden, dan zouden wij het ook zijn.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:8

Handelingen 19:23

Omstreeks die tijd ontstond er grote opschudding naar aanleiding van de Weg.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:8

1 Samuel 27:1

Vandaag of morgen val ik natuurlijk toch in handen van Saul, dacht David bij zichzelf. Ik kan me dus maar beter in veiligheid brengen in het land van de Filistijnen. Dan zal Saul het opgeven om mij door heel Israël te achtervolgen en kan ik aan hem ontkomen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:8

1 Samuel 20:3

Maar David hield vol: 'Je vader weet heel goed dat jij op me gesteld bent. Daarom denkt hij: Jonatan mag dit niet te weten komen, het zou hem maar verdriet doen. Maar ik zweer je, zo waar de HEER leeft en zo waar jij leeft, Jonatan, ik ben maar één stap van de dood verwijderd.'