Open de Bijbel

2 Corinthiërs 1:24
NBV 24 Ik bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde. U hebt tenslotte een vast geloof. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version