Open de Bijbel

2 Corinthiërs 1:22
NBV 22 heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version