2 Koningen 5:19

NBV

19Elisa antwoordde: 'Ga in vrede.' Naäman was nog niet zo lang vertrokken,

SV

19En hij zeide tot hem: Ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands.

KJV

19And he said unto him, Go in peace. So he departed from him a little way.