Gerelateerd aan 2 Koningen 22:3

Gerelateerd aan 2 Koningen 22:3

2 Kronieken 34:3

Vanaf het achtste jaar van zijn regering-hij was toen nog een jongeman-richtte hij zich naar de God van zijn voorvader David. En in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem te ontdoen van de offerplaatsen, de Asjerapalen en de gesneden en gegoten beelden.