Gerelateerd aan 2 Koningen 22:15

Gerelateerd aan 2 Koningen 22:15

2 Koningen 1:6

Ze antwoordden: 'We kwamen onderweg iemand tegen die zei: "Ga terug naar de koning die u gestuurd heeft en zeg hem: 'Dit zegt de HEER: Jij laat Baäl-Zebub, de god van Ekron, raadplegen, alsof Israël zelf geen God heeft. Daarom zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven.'"'
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:15

Jeremia 23:28

Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan gemeen? -spreekt de HEER.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:15

2 Koningen 1:16

en zei tegen hem: 'Dit zegt de HEER: Je hebt boden gestuurd om Baäl-Zebub, de god van Ekron, te raadplegen, alsof Israël zelf geen God heeft die je had kunnen raadplegen. Daarom zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven.'