2 Koningen 22:11

NBV

11Bij het horen van de tekst van het wetboek scheurde de koning zijn kleren.

SV

11Het geschiedde nu, als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde.

KJV

11And it came to pass, when the king had heard the words of the book of the law, that he rent his clothes.