2 Koningen 18:8

NBV

8Hij was het ook die de Filistijnen terugsloeg en het hele gebied tot aan Gaza en de omliggende dorpen veroverde, van de kleinste wachtpost tot de sterkste vestingstad.

SV

8Hij sloeg de Filistijnen tot Gaza toe, en haar landpalen, van den wachttoren af tot de vaste steden toe.

KJV

8He smote the Philistines, even unto Gaza, and the borders thereof, from the tower of the watchmen to the fenced city.