Open de Bijbel

2 Koningen 18:5
NBV 5 Hizkia stelde zijn vertrouwen in de HEER, de God van Israël. Nooit, noch voor noch na zijn tijd, is hij geëvenaard, door geen van de koningen van Juda. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Hij betrouwde op den HEERE, den God Israels, zodat na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda, noch die voor hem geweest waren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 He trusted in the LORD God of Israel; so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version