Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Jeremia 25:29

Ik sta op het punt de stad waaraan mijn naam verbonden is ten onder te laten gaan. Zouden jullie dan ongestraft blijven? Nee! Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde-spreekt de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

1 Petrus 2:8

En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Romeinen 2:9

Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Ezechiel 9:6

Oude mensen, jonge mannen en vrouwen, moeders en kinderen-jullie moeten ze allemaal ombrengen, behalve de mensen die het merkteken dragen. Begin bij mijn heiligdom.' En ze begonnen bij de zeventig oudsten, die voor de tempel stonden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Lukas 12:47

De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Mattheüs 11:20

Daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen:
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Lukas 10:12

Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Lukas 23:31

Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?’
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Hebreeën 12:24

voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Amos 3:2

Uit alle volken op aarde heb ik alleen jullie uitgekozen, en daarom zal ik jullie voor al je wandaden straffen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Mattheüs 3:9

en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Hebreeën 5:9

En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding,
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Maleachi 3:5

Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor mij-zegt de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Hebreeën 2:4

Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Hebreeën 2:2

Want als het door engelen gesproken woord al zo veel rechtskracht bezat dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde,
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Galaten 5:7

U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen?
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Jesaja 10:12

Maar zodra de Heer heeft afgerekend met de Sion en zich op Jeruzalem gewroken heeft, zal hij de koning van Assyrië straffen om zijn hoogmoedige houding en trotse blik.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Hebreeën 11:8

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Jeremia 49:12

Dit zegt de HEER: Zelfs zij die het niet verdienen uit de beker van mijn toorn te drinken, zullen eruit drinken. Denk jij dan je straf te ontlopen? Je zult niet ongestraft blijven. Drinken zul je!
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:17

Galaten 3:1

Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt?