Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Romeinen 12:15

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Galaten 6:3

Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

1 Korinthe 1:5

Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Openbaring 5:10

U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

1 Korinthe 4:18

Sommigen van u doen alsof ze heel wat zijn, omdat ze denken dat ik toch niet kom.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

2 Korinthe 11:1

U staat me wel toe dat ik een beetje dwaas doe. Daar hebt u vast geen bezwaar tegen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Lukas 6:25

Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

2 Timotheüs 2:11

Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven;
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Lukas 1:51

Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Filippensen 1:27

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

1 Korinthe 3:1

Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Handelingen 20:29

Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Filippensen 2:12

Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Spreuken 25:14

Wie prat gaat op een geschenk zonder waarde, is als wind en wolken zonder regen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

1 Korinthe 5:6

U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje desem het hele deeg zuur maakt?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

2 Korinthe 13:9

Het verheugt ons werkelijk dat wanneer wij zwak zijn, u zo sterk bent; we bidden ervoor dat u zich zult beteren.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

1 Thessalonicensen 3:6

Maar nu is Timoteüs teruggekomen met het goede bericht over uw geloof en liefde. Hij heeft ons bovendien verteld hoezeer u ons altijd als voorbeeld neemt en hoe u er even vurig naar verlangt ons te zien als wij u.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Romeinen 12:3

Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Spreuken 13:7

De een doet zich rijk voor terwijl hij niets bezit, de ander doet of hij arm is terwijl hij een vermogen heeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:8

Openbaring 3:17

U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt.
1
2
Volgende