1 Koningen 2:10

SV

10En David ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven in de stad Davids.

KJV

10So David slept with his fathers, and was buried in the city of David.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.