Gerelateerd aan 1 Timotheüs 5:11

Gerelateerd aan 1 Timotheüs 5:11

1 Timotheüs 5:14

Daarom wil ik dat jonge weduwen hertrouwen, kinderen krijgen, het huishouden regelen en onze tegenstanders geen aanleiding geven om kwaad van ons te spreken.
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 5:11

Hosea 13:6

Ik heb hen op weidegrond gebracht en ze raakten verzadigd. Maar toen ze eenmaal verzadigd waren, werden ze hoogmoedig en keerden mij de rug toe.
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 5:11

Jakobus 5:5

U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd.
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 5:11

Openbaring 18:7

Geef haar net zoveel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft gegund. Ze zegt bij zichzelf: Ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren!
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 5:11

1 Timotheüs 5:9

Als weduwe mogen alleen vrouwen worden ingeschreven van boven de zestig jaar die maar één man hebben gehad
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 5:11

Deuteronomium 32:15

Toen werd Jesurun vadsig en vet, het raakte verzadigd, werd dik en rond. Het kwam in verzet, liep weg van zijn schepper, versmaadde zijn stut en steun, zijn rots.
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 5:11

1 Korinthe 7:39

Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer.
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 5:11

Jesaja 3:16

De HEER zegt: Kijk eens hoe hooghartig die vrouwen van Sion zijn; zie hen verwaand flaneren en verleidelijke blikken om zich heen werpen, hoor het rinkelen bij de trippelpasjes die ze maken.
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 5:11

1 Timotheüs 4:3

die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft om door de gelovigen, die de waarheid kennen, onder dankzegging te worden gegeten.
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 5:11

2 Petrus 2:18

want met loos gebral en schaamteloze uitspattingen verleiden ze hen die zich nog maar net hebben losgemaakt van degenen die dwalen.