Open de Bijbel

1 Thessalonicenzen 5:9
NBV 9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version