1 Thessalonicensen 5:8

NBV

8maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.

SV

8Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

KJV

8But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.