1 Thessalonicensen 5:22

NBV

22en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.

SV

22Onthoudt u van allen schijn des kwaads.

KJV

22Abstain from all appearance of evil.