Open de Bijbel

1 Thessalonicenzen 5:2
NBV 2 want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version