1 Thessalonicensen 5:19

NBV

19Doof de Geest niet uit

SV

19Blust den Geest niet uit.

KJV

19Quench not the Spirit.