Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:16

Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:16

Filippensen 4:4

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:16

Romeinen 12:12

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:16

Mattheüs 5:12

Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:16

2 Korinthe 6:10

we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:16

Lukas 10:20

Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’