Open de Bijbel

1 Thessalonicenzen 5:11
NBV 11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version