Open de Bijbel

1 Thessalonicenzen 5:10
NBV 10 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version