1 Thessalonicensen 4:9

NBV

9Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan.

SV

9Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van node, dat ik u schrijve; want gijzelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben.

KJV

9But as touching brotherly love ye need not that I write unto you: for ye yourselves are taught of God to love one another.