Open de Bijbel

1 Thessalonicenzen 4:14
NBV 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version