1 Thessalonicensen 4:14

NBV

14Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.

SV

14Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.

KJV

14For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.